Folkraceutskottets ordförande

Håkan Olsson
Skogvaktarheden
68052 AMBJÖRBY
Mobiltel: 070-6300294

E-mail:0706300294@telia.com

TEKNIK

Leif Magnusson
Björbovägen 70
78545 BJÖRBO

Mobiltel:072-7198250

E-mail: leif.magnusson@sbf.se

Ledamot

Mats-Ove Bergström
Rockmyrvägen 27
91596 Flarken
Mobiltel: 070-2127576

E-mail: mobm@robertsfors.se

Webbmaster - Suportsidan/Anmälanonline

Lars Jakobsson
Follingbo Klinte 274
621 91 Visby

Mobil : 070 - 528 15 93

E-mail: lasse@follingbo.se